Ochrona osób i mienia

  • Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne osób, obszarów oraz urządzeń
  • Ochrona wielkoobszarowych zakładów przemysłowych
  • Licencjonowanie pracowników ochrony
  • Profesjonalna łączność bezprzewodowa
  • Środki przymusu bezpośredniego
  • Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)
  • Instalacje antywłamaniowe i antynapadowe
  • Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)